跳到主要內容 網站導覽
:::
首頁 >活動明細
Bách luyện hương khí: Khu bảo tàng công viên Nam Môn Đài Bắc được trưng
Thông tin các đợt học
Đợt học Địa điểm
Từ thứ ba đến chủ nhật. Sáng 09:30~ 05:00 chiều.
日曆圖案 2023/10/24 09:30 ~
googleMap連結 Khuôn viên Nam Môn

 


Giới thiệu nội dung hoạt động

Khu bảo tàng công viên Nam Môn là viện bảo tàng được tái sử dụng bởi kiến trúc công di sản văn hoá nghiệp, do sự kết hợp di tích kiến trúc công nghiệp và sự trưng bày của viện bảo tàng. Triển lãm này được mô phỏng bởi kho chứa long não giới thiệu môi trường chế tạo long não, vận chuyển , và sự liên kết giữa sản xuất long não và quá trình lịch sử phát triển của Đài Loan.
Trên bức tường gạch màu đỏ đầy những kỷ niệm thời gian, cho biết quá trình thay đổi của công trường Nam Môn .

:::