跳到主要內容 網站導覽
:::
首頁 >活動明細
Phòng triển lãm Lịch sử của Ngân hàng Thổ Địa
Thông tin các đợt học
Đợt học
Từ thứ ba đến chủ nhật . Sáng 9:30~17:00 chiều.
日曆圖案 2019/11/05 09:30 ~ 2026/12/31 17:00

 


Giới thiệu nội dung hoạt động

Viện bảo tàng này là trưng bày kiến trúc ngân hàng sau thời kỳ Nhật thống trị , trong đó đặc biệt nhất là triển lãm không gian của kho bạc . Kho bạc là nơi chứa giữ và phân loại chứng khoán, tiền tệ và hợp đồng chính. Dựa trên yêu cầu thực tế đòi hỏi sự bảo quản có hiệu quả ,đảm bảo , và an toàn, thì sử dụng vật liệu xây dựng, kiểm soát môi trường cần chặt chẽ, và có chức năng phòng chống chữa cháy và trộm cắp. Kho bạc được coi như là tài sản của cá nhân gửi vào và chỉ có duy nhất một người "có thể truy cập" vào kho để cất giữ . Loại cấu trúc toà nhà này không giống như với những kiến trúc thương mại hoặc kiến trúc toà nhà văn phòng khác . Ngày nay, ngân hàng đã được chuyển đổi thành viện bảo tàng, bởi lịch sử ,và giá trị quan trọng trong quá khứ. Kho bạc còn là nơi tiêu biểu nhất nêu lên sự phát triển lịch sử của ngân hàng thổ địa , nên được viện thường trưng bày khu triển lãm.  

 

Nội dung trưng bày bao gồm nguồn gốc của Ngân hàng Thổ Địa sau chiến tranh và ngân hàng phát triển công thương nghiệp trong thời Nhật thống trị, thúc đẩy phát huy mối quan hệ lịch sử giữa sự phát triển kinh tế quốc dân .Mục đích của cuộc triển lãm này là để giúp cho người dân hiểu được người xưa trong quá khứ làm thế nào lưu thông tiền tệ, bằng cách cầm đồ và vay mượn tiền. Hiện nay người Đài Loan đã áp ụng hệ thống tài chính theo phương Tây, và hiểu thêm về ý nghĩa thành lập ngân hàng thổ địa Đài Loan vào thời kỳ hậu chiến và chi nhánh của ngân hàng phát triển công thương nghiệp Đài Loan trong thời Nhật thống trị. Trong mười mấy năm vừa qua, việc nghiên cứu những thay đổi về sự phát triển mọi mặt bao gồm: chính trị, tài chính, cải cách ruộng đất, xây dựng nhà nước và xã hội Đài Loan vẫn luôn được chú trọng.  

Tải tập tin
Tên tập tin tải Chi tiết tập tin tải
展覽摺頁 Exhibition Brochure 展覧会のパンフレット 展覽摺頁 Exhibition Brochure 展覧会のパンフレット
:::