NTSO 一直與你同在
首頁 >活動明細

NTSO 一直與你同在


活動內容介紹

暫時無法相約在音樂廳,在線上、在空中,NTSO仍期待以美好樂音陪伴大家!

讓我們靜待音樂廳重啟之時,祝大家平安!

NTSO線上音樂廳


 

NTSO Youtube


 

[NTSO照亮古典]廣播節目精彩重現 (點擊後請耐心等候連線)