Phòng phục hồi Văn vật Di tích
首頁 >活動明細

Phòng phục hồi Văn vật Di tích

Thông tin các đợt học

Đợt học Địa điểm
Từ thứ ba đến chủ nhật . Sáng 9:30~17:00 chiều
日曆圖案 2019/11/05 09:30 ~ 2022/12/31 17:00
googleMap連結 Viện triển lãm Thổ Ngân 

Giới thiệu nội dung hoạt động

Ngân hàng Khuyến Nghiệp chi nhánh Đài Bắc thời Nhật thống trị, được xác định là di tích của Đài Bắc, tòa nhà kiến trúc di tích này đã hiển thị sự phát triển lịch sử dựa theo kết cấu lưu thông tiền tệ của Đài Loan, với phong cách và hình dáng của nó còn là một sự kiện quan trọng về kiến trúc lịch sử của Đài Loan.Bảo tàng Đài Loan ghi lại các chi tiết lịch sử, các vật liệu xây dựng và toàn cảnh được tu sửa hồi phục lại, chúng được quy về là một phần của khu trưng bày này, với phương thức trưng bày hiện vật, phim tư liệu và cuộc phỏng vấn để cung cấp truy cập cho quần chúng hiểu thêm về ý nghĩa và quá trình bảo tồn các di tích và di sản văn hoá.

  

Khu vực trưng bày này chủ yếu giới thiệu những đặc sắc và những kiểu cách của kiến trúc, trọng điểm chú trọng về kĩ thuật công nghệ tu sửa hồi phục và kĩ thuật xây dựng lại trong thời đó, đặc biệt là trong các tác phẩm điêu khắc bằng đất sét trên trần nhà, khôi phục lại các di tích cổ nhờ kinh nghiệm của các quan chức Nhật Bản, và điều quý giá nhất đó là cùng với các chuyên gia bậc thầy tiến hành giao lưu và thảo luận.Triển lãm này ghi lại cụ thể những kinh nghiệm quý báu và kỹ thuật tu sửa hồi phục lại nhằm truyền bá lại cho thế hệ đời sau, như là một bước ngoặc mới trong lịch sử của Đài Loan.