C0104M-活動報名須知
首頁 >活動報名須知

報名同意書

一、本研習不支應差旅費,公差假依各校規定辦理。

二、現場備有茶水,歡迎自備環保杯,研習提供午餐及中場休息時間備有點心。

三、聯絡人:詠聯文創科技股份有限公司 歐陽小姐

                      電話:(02) 7717-9288

                        電子信箱:ouyinyi@evcit.com

 


我已完全閱讀並同意以上內容